Menu

Přihlášky pro Hudba, tanec, divadlo, Ostrov Slaný středisko volného času

Hudba, tanec, divadlo

Vyberte kroužek:
Cena:
Variabilní symbol pro platbu:
Termín kroužku:
Nutno vybrat den a čas
Dny: , Čas kroužku:
Dny: , Čas kroužku:
Pole značené hvězdičkou obsahují povinné údaje.

Poznámky k platběTato přihláška nabývá platnosti doručením potvrzujícího emailu. Děkujeme za Váš zájem o akce Ostrova.